Vår historia - en framgångssaga

 

Grundare

Grisslanbåtens utveckling och företagets grundare Kjell Blomqvist är uppfödd på Svenska Högarnas fyrplats, en ögrupp längst ut i Stockholms skärgård. Det var också i den yttre skärgården som Grisslans båtar har satts på prov.

Kjell Blomqvist

Kjell Blomqvist


 

År 1979


Bild eller skiss på första båten?

Under 1979 byggdes två prototyper av denna båt och är en vidareutveckling ifrån dom populära träskroven som puttrar runt i vår skärgård. 

Iden var att skapa en båt som hade samma egenskaper som träskrovet och prototyperna byggdes helt i glasfiber.

Kjell ansåg att det fanns ett behov av en mindre snabbgående hyttbåt i skärgården, för bruk oavsett väder och vind. Utbudet av liknande båtmodeller var inte stort i slutet av 70-talet. Kjell Blomqvist önskade en båtmodell som han själv efterfrågade och som klarade av att färdas i högre hastigheter, och många med honom visade det sig!

Båtarna främsta egenskap är lätthanteringen – ”walk-through” lösningen. Du bestämmer fart och båtarna har ingen planingströskel.


År 1980

Den första båten sjösattes 1980 för eget bruk. Genom att använda båtarna själv i det yttre kustbandet så kunde funktion och utförande utprovas i den miljö som båten skulle användas i.

 

Målet med båten var att:

grisslan båt pickup.png
  • Båten skulle vara lämpad för fiske och transporter i den yttre skärgården.
  • Det skulle vara en mindre hytt utan kapell, så man var torr och varm oavsett väderlek.
  • Den skulle vara lätthanterlig, sjövärdig, lättdriven, utan planingströskel.
  • En riktig laståsna med regnlänsande durk, med möjlighet att lasta byggmaterial, gasoltuber mm till och från skärgården.

Helt enkelt – en havets egen ”Pickup”

 
Bild på någon av dom första båtarna?

 
grisslanikon.png
 

Grisslan

Namnet på båten blev Grisslan och som förknippas med fågeln Sillgrisslan. Varför detta namn? Sillgrisslan är en medelstor havsfågel som föredrag att flyta på sjön och flyter väldigt bra i vattnet, precis som våra båtar!

Eftersom allt fler både fasta och fritidsboende tog sig ut i skärgården så var det fler som var i behov av en båt med exakt de egenskaperna som Grisslan erbjöd.

Idag finns 6 modeller från 4.10 m till 6.60 m alla med liknande funktioner.


1982

Tillverkningen började och den första Grisslanbåten fick visas upp på sin premiärvisning vid Stockholmsmässan i Älvsjö 1982.

Första mässan blev en succé!

Bild från en tidig från någon mässa?


fabrik4.jpg

2004

AB Grisslan Products byggde 2004 en helt ny produktionshall i Grimeton utanför Varberg med både katalytisk ventilation och med en reningsanläggning och ett slutet utsugssystem för slipdamm.

Anläggningen använts även för vakuumgjutning och har också en återvinning av lösningsmedel för att kunna återanvända medel och för att minska vår miljöpåverkan.


Idag

Idag legotillverkar Grisslan Products också andra produkter under sitt eget varumärke men också produkter till andra företag inom segmenten badtunnor, bryggbommar, pulkor, pluggar och olika typer av formar.

 

Uppstart Grisslan.001.jpeg