AB Grisslan Products byggde 2004 en ny produktionshall i Grimeton utanför Varberg med  katalytisk ventilation och reningsanläggning samt slutet utsugssystem för slipdamm.
Anläggningen är byggd för vakuumgjutning och återvinning av lösningsmedel,  för att minska miljöpåverkan.
AB Grisslan Products legotillverkar handikappbadkar till Sameca, duschbottnar till Wästia, poltrappor och det egna märket Grisslan.
Övrig tillverkning och produktion  –  båtar, badtunnor, bryggbommar, pulkor, pluggar och formar  m.m.

Produkterna monteras i Grimeton och leverans till kund med eget transportsystem.

AB Grisslan Products
Grimeton 160
43 298 Grimeton

Tel: +46(0)340 674150
Fax: +46(0)340 764155
E-post: anders@grisslan.se

© Copyright - Grisslan