Historik

Grisslanbåtens konstruktör och företagets grundare Kjell Blomqvist är uppfödd på Svenska Högarnas fyrplats, en ögrupp längst ut i Stockholms skärgård.

Kjell ansåg att det fanns ett behov av en mindre snabbgående hyttbåt i skärgården, för bruk oavsett väder och vind. Utbudet av liknande båtmodeller var inte stort i slutet av 70-talet

Båtarna främsta egenskap är lätthanteringen – ”walk-through” lösningen. Du bestämmer fart och båtarna har ingen planingströskel.

1979 började Kjell skissa på en båtmodell med egenskaper som han själv efterfrågade, och många med honom visade det sig!

  • Båten skulle vara lämpad för fiske och transporter i den yttre skärgården.
  • Det skulle vara en mindre hytt utan kapell, så man var torr och varm oavsett väderlek.
  • Den skulle vara lätthanterlig, sjövärdig, lättdriven, utan planingströskel.
  • En riktig laståsna med regnlänsande durk, med möjlighet att lasta byggmaterial, gasoltuber mm till och från skärgåden

Helt enkelt – en havets egen ”Pickup”

Den första båten sjösattes 1980 för eget bruk. Genom att använda båtarna själv i det yttre kustbandet kunde funktion och utförande utprovas i den miljö som båten skulle användas i.

Namnet på båten blev Grisslan som förknippas med fågeln Sillgrisslan. Varför detta namn?  Sillgrisslan som är en medelstor havsfågel är ganska dålig på att flyga men väldigt bra i vattnet och en utmärkt fiskare!

Det blev fler både fasta och fritidsboende i skärgården som själva var i behov av en båt med exakt de egenskaperna Grisslan hade.

Tillverkningen började, och den första Grisslanbåten visades första gången på Stockholmsmässan i Älvsjö 1982, och varje år efter det.

Idag finns 6 modeller från 4.10 m till 6.60 m alla med liknande funktion.

Tillverkning och produktion sker i Sverige.

© Copyright - Grisslan